Het koor

Christelijk Koor Jigdaljahu is opgericht in november 1999. Dirigent van het koor is Bert Noteboom.  Tussen 1999 tot 2013 heeft Jigdaljahu onder de bezielende leiding gestaan van Willem Arie den Hertog. Van 2013 tot 2014 heeft het koor onder de kundige leiding gestaan van Jeroen Bal. De doelstelling van het koor is om met elkaar psalmen, geestelijke liederen, en klassieke werken in zowel het Nederlands als andere talen te zingen, die in overeenstemming zijn met de grondslag van het koor. Een bijkomend doel is evangeliserend bezig te zijn en/of gelden op te halen voor goede doelen. Al jaren ligt het ledenaantal rond de 100 zangers in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. De betekenis van Jigdaljahu is Groot is de Heere. Dit willen we als koor ook uitdragen. Het gaat niet om het koor of de zangers, maar het gaat om Hem die ons de mogelijkheid geeft om op deze manier met elkaar bezig te zijn. Zijn eer moet ons doel zijn en blijven!

Begeleiding
Marco den Toom is de vaste organist en Lennart Moree de vaste pianist. Zij begeleiden het koor samen of afzonderlijk tijdens repetitieavonden en concerten.

Lidmaatschap en contributie
Christelijk Koor Jigdaljahu repeteert gemiddeld één keer in de twee weken van 19.30 uur – 22.00 uur in de Triomfatorkerk, Gebroken meeldijk 150, Barendrecht. Tijdens deze avonden wordt er tussen 20.30 en 21.00 een pauze gehouden. De repetitiedata zijn te vinden onder het kopje repetitierooster. De contributie bedraagt 28,00 euro per kwartaal. Lid worden van het koor kan, tussen de 16 en 34 jaar.

Opbrengst van concerten en cd’s
Christelijk Koor Jigdaljahu geeft gemiddeld zes tot zeven concerten per jaar. Medewerking aan concerten gebeurt op uitnodiging. Ook worden er in samenwerking met  diverse stichtingen concerten georganiseerd door het koor. Wanneer u het koor uit wilt nodigen voor een concert dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Naast het geven van concerten zijn de afgelopen jaren ook diverse cd’s opgenomen die te vinden zijn op de cd-pagina. Jigdaljahu heeft geen winstbejag. De opbrengst van zowel concerten als de verkoop van cd’s komt geheel ten goede aan goede doelen, zoals Stichting Charité, Woord en Daad en Stichting Volharding.

Even voorstellen:

Bert Noteboom

Bert experimenteerde al vanaf jonge leeftijd met muziek. Hij werd onderwezen in het orgelspel door Nico Poorter. Direct na het behalen van het voortgezet onderwijs zette Bert de stap om beiaard en piano te gaan studeren aan de Hogeschool van Kunsten te Utrecht en later aan de Dordse Beiaardschool. Ondanks de leuke studie trok het leiden van koren hem meer en ging hij daarom koordirectie studeren aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek.

Als dirigent heeft hij tal van koren mogen leiden. Het Shaare Zedekkoor, jeugdselectiekoor en jongerenkoor Jigdaljahu zijn momenteel zijn vaste koren. Naast deze koren wordt Bert regelmatig projectmatig ingehuurd. Een voorbeeld hiervan is het dirigeren van de jaarlijkse mannen- zangavond in Katwijk, een samenzangavond met zo’n 2000 mannen. Sinds 2006 is Bert als evangelist verbonden aan Christelijke Gemeente ‘De Wegwijzer’ te Almere en heeft hij in de muziek een stap terug gedaan.
Zijn diepe verlangen om bij te dragen aan de verheerlijking van God en het evangelie te brengen naar de westerse mens is de reden dat hij de composities ‘The Expectation’ en ‘Alpha & Omega’ heeft geschreven.

Zie voor meer informatie over het werk van Bert: nspired.nu

Willem Arie den Hertog

Willem Arie den Hertog

Willem Arie den Hertog is op 31 mei 1977 geboren te Dirksland. Al van jongs af aan werd hij geboeid door muziek. Op 17-jarige leeftijd nam hij voor het eerst het dirigeerstokje ter hand, wat plaatsvond bij de oprichting van jongerenkoor ‘Con Amore’ in Melissant. Dit koor heeft Willem Arie met een aantal vrienden opgericht. Aan dit koor is hij ongeveer 10 jaar verbonden geweest.

Over zijn dirigentschap van Jongerenkoor Jigdaljahu schreef Willem Arie het volgende:
Vanaf 1999 tot 2013 mocht ik me verbonden weten aan – en vooral ook met! – jongerenkoor Jigdaljahu uit Barendrecht. De motivatie en gedrevenheid van deze jongeren was iedere keer weer prachtig om te ervaren. Het trof me vooral dat zoveel jonge mensen steeds weer een avond vrij wilden maken om te zingen vanuit Gods Woord.

Het was en is mijn gebed en verlangen dat koorleden en luisteraars geraakt worden door de teksten, op een dusdanige manier dat het levens verandert. Er worden in de liederen zoveel situaties bezongen, maar vanuit de Bijbel is voor iedereen, in welke situatie dan ook, een woord vanuit de Bijbel mee te geven. Zo proberen we, door middel van de zang, een boodschap van bemoediging mee te geven voor de moedeloze, een boodschap van troost voor de troosteloze, een boodschap van kracht voor de krachteloze en een waarschuwing voor hen die zich verharden. Het was en is mijn verlangen om door het zingen heen als het ware de vinger uit de steken en te wijzen op de Heere Jezus, want bij Hem is alles te krijgen voor iedereen die niets meer heeft. Genade, niet goedkoop, wel voor niets!. Daar raak je nooit over uitgezongen. Ik hoop en bid dat nog veel jongeren en ouderen tot de persoonlijke belijdenis mogen komen van één van de liederen die we zingen:

Als een Koning in de heem´len, als een dienstknecht op de aard´.
Als een offer voor de zonden, als de olie in een wond.
Als het antwoord op de vragen, als het amen op ´t gebed.
Zo bent u Heer’ voor mij.

Als een vader voor zijn kind´ren, als een bruid´gom voor zijn bruid.
Als een wachter op de muren, als een veldheer in de strijd.
Als een herder voor zijn schapen, als een landheer voor zijn veld.
Zo bent u Heer’ voor mij.

Als een regen op het dorre, als een ster in donk´re nacht.
Als een lelie in de dalen, als een roos in de woestijn.
Als het zonlicht in de winter, als de warmte na de kou.
Zo bent u Heer’ voor mij.

Als een arend voor de jongen, als een muur rondom een burcht.
Als een rots in sterke stroming, als een berg op ´t vlakke veld.
Als een schuilplaats in gevaren, als een gids in duisternis.
Zo bent u Heer’ voor mij.

Als een Koning in de heem´len, als een dienstknecht op de aard.
Als een offer voor de zonden, als de olie in een wond.
Als het antwoord op de vragen, als het amen op ´t gebed.
Zo bent u Heer’, zo bent u Heer’ voor mij.

Jeroen Bal

Jeroen Bal (1964) is docent muziek en ckv aan de Gomarus scholengemeenschap te Gorinchem. Zijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid behaalde hij bij de Schumann Academie. In 2006 behaalde hij zijn eerstegraads bevoegdheid aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hij specialiseerde zich in de Anglicaanse koortraditie en nam deel aan een Masterclass van Sir David Willcocks, de voormalige dirigent van het King’s College Choir.
Jeroen Bal was in 1988 medeoprichter van het Stadsknapenkoor Gorcum. Hiermee heeft hij verschillende tournees gemaakt naar Engeland en daar in prachtige kathedralen concerten en Evensongs verzorgd.

Sinds 2007 is hij dirigent van Kamerkoor Voce Anglica. Dit koor is uiteindelijk een voortzetting van  het Stadsknapenkoor.
In november 2012 werd een doorstart gemaakt met het Stadsknapenkoor onder de naam Gorcum Boys Choir.

Als hulporganist is Jeroen verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordeloos.

Met zijn muziekleerlingen uit de bovenbouw vmbo en Havo/atheneum voert hij jaarlijk onder de naam Musica Gomara een kerstconcert uit in de Grote kerk te Gorinchem.

Jeroen Bal was van 2013 tot 2014 dirigent van Jongerenkoor Jigdaljahu.

Marco den Toom

Marco den Toom

Marco den Toom (1978) maakte op twaalfjarige leeftijd zijn openbare debuut voor de EO-televisie in het programma ‘Jong Geleerd’. Mede dankzij verdere orgellessen bij o.m. Herman van Vliet (Amersfoort) was hij vijf jaar later voor het eerst te beluisteren op cd. Marco studeerde af aan het Utrechts Conservatorium, volgde diverse masterclasses bij Charles de Wolff en bekwaamde zich verder bij Klaas Jan Mulder (Kampen) en Jacques van Oortmerssen (Amsterdam).

Naast het concerteren werkt hij als begeleider en solist mee aan radio-, televisie- en dvd-producties en cd-opnamen. In de Oude Kerk te Putten en de Ichthuskerk te Soest begeleidt hij de zondagse erediensten als organist. Als vaste koororganist is hij o.m. verbonden aan het Chr. Jong Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’ uit Urk en de Hervormde Zangvereniging ‘Vox Jubilans’ uit Waddinxveen. Daarnaast arrangeert hij concerten -in de meest uiteenlopende samenstellingen- ter opluistering van bijvoorbeeld zakelijke gelegenheden.

Als dirigent is hij vanaf 2005 verbonden aan de Chr. zangvereniging ‘Jubilate Deo’ te Woudenberg. Sinds die tijd is hij in breder verband ook frequent werkzaam als componist en arrangeur. Hoogtepunt hierin was het schrijven van een uurdurend Oratorium (‘Jezus op aarde’ – 2008) in samenwerking met dichteres Ria Borkent. Dit werk verscheen in druk bij zijn eigen muziekuitgeverij, Con Passione. Met deze uitgeverij stimuleert hij op orgelgebied tevens de verbreding van de Hollandse koraalkunst.

Sinds 2009 is Marco den Toom ambassadeur van ‘Hauptwerk virtual organs’- USA, Germany & Holland. In samenwerking met de jonge onderneming ‘Mixtuur’ uit Nieuwegein zet hij zich, door middel van cd- en filmproducties, in voor de promotie van dit orgeltype.

Zijn overige activiteiten zijn te volgen via www.marcodentoom.nl

Lennart Moree

Lennart Moree (1988) is al sinds zijn 6e jaar actief bezig met muziek. Zijn eerste lessen kreeg hij van André Keijzer. Daarna kreeg hij les van onder meer Mila Baslawskaja, Bernard Winsemius en Jan Bonefaas. Tevens volgde hij masterclasses bij Willem Tanke en Jean Bernard Pommier.

Al op jonge leeftijd nam hij deel aan diverse concoursen, waar hij verschillende prijzen won. Zo won hij de hoofdprijs op het jeugdsolistenconcours in Melissant. Ook trad hij op bij concerten in de Rotterdamse Doelen.

Lennart studeerde piano aan het Rotterdams conservatorium bij Stéphane De May en slaagde in 2010 cum laude voor zijn Bachelor of Music. Op 12 oktober 2012 slaagde Lennart Moree met een 10, cum laude voor zijn Master of Music.

Kijk voor meer informatie op www.lennartmoree.nl.