Het koor

Christelijk Koor Jigdaljahu is opgericht in november 1999. Dirigent van het koor is Bert Noteboom.  Tussen 1999 tot 2013 heeft Jigdaljahu onder de bezielende leiding gestaan van Willem Arie den Hertog. Van 2013 tot 2014 heeft het koor onder de kundige leiding gestaan van Jeroen Bal. De doelstelling van het koor is om met elkaar psalmen, geestelijke liederen, en klassieke werken in zowel het Nederlands als andere talen te zingen, die in overeenstemming zijn met de grondslag van het koor. Een bijkomend doel is evangeliserend bezig te zijn en/of gelden op te halen voor goede doelen. Al jaren ligt het ledenaantal rond de 100 zangers in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. De betekenis van Jigdaljahu is Groot is de Heere. Dit willen we als koor ook uitdragen. Het gaat niet om het koor of de zangers, maar het gaat om Hem die ons de mogelijkheid geeft om op deze manier met elkaar bezig te zijn. Zijn eer moet ons doel zijn en blijven!

Begeleiding
Marco den Toom is de vaste organist en Lennart Moree de vaste pianist. Zij begeleiden het koor samen of afzonderlijk tijdens repetitieavonden en concerten.

Lidmaatschap en contributie
Christelijk Koor Jigdaljahu repeteert gemiddeld één keer in de twee weken van 19.30 uur – 22.00 uur in de Triomfatorkerk, Gebroken meeldijk 150, Barendrecht. Tijdens deze avonden wordt er tussen 20.30 en 21.00 een pauze gehouden. De repetitiedata zijn te vinden onder het kopje repetitierooster. De contributie bedraagt 28,00 euro per kwartaal. Lid worden van het koor kan, tussen de 16 en 34 jaar.

Opbrengst van concerten en cd’s
Christelijk Koor Jigdaljahu geeft gemiddeld zes tot zeven concerten per jaar. Medewerking aan concerten gebeurt op uitnodiging. Ook worden er in samenwerking met  diverse stichtingen concerten georganiseerd door het koor. Wanneer u het koor uit wilt nodigen voor een concert dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Naast het geven van concerten zijn de afgelopen jaren ook diverse cd’s opgenomen die te vinden zijn op de cd-pagina. Jigdaljahu heeft geen winstbejag. De opbrengst van zowel concerten als de verkoop van cd’s komt geheel ten goede aan goede doelen, zoals Stichting Charité, Woord en Daad en Stichting Volharding.

Even voorstellen:

Bert experimenteerde al vanaf jonge leeftijd met muziek. Hij werd onderwezen in het orgelspel door Nico Poorter. Direct na het behalen van het voortgezet onderwijs zette Bert de stap om beiaard en piano te gaan studeren aan de Hogeschool van Kunsten te Utrecht en later aan de Dordse Beiaardschool. Ondanks de leuke studie trok het leiden van koren hem meer en ging hij daarom koordirectie studeren aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek.

Als dirigent heeft hij tal van koren mogen leiden. Het Shaare Zedekkoor, jeugdselectiekoor en jongerenkoor Jigdaljahu zijn momenteel zijn vaste koren. Naast deze koren wordt Bert regelmatig projectmatig ingehuurd. Een voorbeeld hiervan is het dirigeren van de jaarlijkse mannen- zangavond in Katwijk, een samenzangavond met zo’n 2000 mannen. Sinds 2006 is Bert als evangelist verbonden aan Christelijke Gemeente ‘De Wegwijzer’ te Almere en heeft hij in de muziek een stap terug gedaan.
Zijn diepe verlangen om bij te dragen aan de verheerlijking van God en het evangelie te brengen naar de westerse mens is de reden dat hij de composities ‘The Expectation’ en ‘Alpha & Omega’ heeft geschreven.

Zie voor meer informatie over het werk van Bert: nspired.nu