29-01-2016 Groot concert in de Sint-Jan in Gouda t.b.v. Missie Lesbos

Met medewerking van:
Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom
Marco den Toom – orgel
Lennart Moree – vleugel

Mariëlle Heidekamp – fluit

Theo Segers – opening/sluiting/declamator
Kerk open: 19.15 uur
Aanvang: 20.00 uur
Vanaf 19:45 uur is er samenzang.

Adres: Achter de kerk 16, 2801 JX, Gouda

Toegang is gratis!

Het blijft wel belangrijk om toch te reserveren via de website omdat op volgorde van reservering de plaatsen bepaald worden.  Klik voor reserveren hier onder vermelding van naam en aantal personen. U krijgt dan per mail een nummer toegewezen dat u mee moet nemen naar de kerk.

Overige informatie:
Het programma van deze avond zal bestaan uit veel samenzang, orgel-/ vleugelimprovisaties en koorzang. De declamaties uit de Bijbel en de muziekstukken vormen samen de rode draad van deze avond: van de geestelijke/lichamelijke ellende waarin de mensheid terecht is gekomen en het perspectief dat wanneer er door het geloof op Jezus als de Verlosser gezien mag worden dat er dan redding is en eeuwig leven. Ook met het oog op de vluchtelingen, waar deze avond ook meer over verteld zal worden. Het zal deze avond weer een heel andere repertoire zijn, dan dat er de afgelopen concerten ten uitvoer is  gebracht. Ook zal er deze avond in de kerk een foto-expositie te zien zijn over de situatie op Lesbos. Opbrengst van de avond is bestemd voor missie Lesbos (www.missielesbos.nl).